ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 79 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 78 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 77 ระดับเหรียญเงิน 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION