ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จ.นครราชสีมา 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนโพธิวิชญา จ.เลย 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ จ.มหาสารคาม 79 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 78 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 77 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 75 ระดับเหรียญเงิน 10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 74 ระดับเหรียญเงิน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION