ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 87.7 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 81.3 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 77.7 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 75.3 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 65.3 ระดับเหรียญทองแดง 5

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION