ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 92.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 89.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 88.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 88.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 84.8 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 83.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 83.2 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 82.8 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 82.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 82.2 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 81.8 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 81.4 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ.ขอนแก่น 80.2 ระดับเหรียญทอง 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION