ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 86.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 86.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 85.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 84.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 84.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 83.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 80.6 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนศุภประภา จ.มหาสารคาม 78.6 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 จ.อำนาจเจริญ 78.4 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 78.2 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 77.6 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 77.2 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 76.2 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 75.4 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนเจริญศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 74 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 71.4 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 68.8 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 68.6 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 68 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 66.8 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 65.8 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 64.6 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ จ.อุดรธานี 64.4 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 64 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 จ.นครราชสีมา 62.2 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 62.2 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 61 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 60.4 ระดับเหรียญทองแดง 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION