ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลอังสนา จ.สกลนคร 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลทองสตา จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 88 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 87 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 86 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 86 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 10
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 85 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 85 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 84 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 83 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 83 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 83 ระดับเหรียญทอง 18
21 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 18
22 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 18
23 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 82 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 81 ระดับเหรียญทอง 25
27 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 81 ระดับเหรียญทอง 25
28 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 81 ระดับเหรียญทอง 25
29 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 79 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 78 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 31
33 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 31
34 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 75 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนเขาวงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 71 ระดับเหรียญเงิน 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION