ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 83 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 82 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 81 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 80 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 78 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 65 ระดับเหรียญทองแดง 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION