ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 63 ระดับเหรียญทองแดง 1
2 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 2
3 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 3
4 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 41 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 41 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
7 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
9 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
11 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 29 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 24 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 23 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
18 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
19 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION