ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 99 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 97 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 91 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 86 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 80 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 68 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 67 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 63 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 60 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จ.ยโสธร 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
25 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 47 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 29 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนอนุบาลสายสมร จ.ยโสธร 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
32 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 25 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต จ.บึงกาฬ 16 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34
35 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 9 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION