ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 99 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 86 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเขาวงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 83.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 79.5 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 78 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 76 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 73.5 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 72 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 69.5 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 68 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 68 ระดับเหรียญทองแดง 14
16 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 67.5 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 66 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 65 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 64.5 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 63 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 62 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 58.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 55.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 54.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 54.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
27 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 53.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 39 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 36.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 33.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION