ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 78 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 78 ระดับเหรียญเงิน 2
4 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 72 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 72 ระดับเหรียญเงิน 4
7 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 68 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 66 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 64 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 62 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
13 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
14 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
16 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
19 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
22 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
24 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
27 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา จ.เลย 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION