ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ จ.อุดรธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 84 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 78 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 70 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 68 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 11
13 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 66 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 จ.นครราชสีมา 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
17 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
20 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
22 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION