การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 8 28 20
2 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 2 2 2
3 โรงเรียนอมรศิลป์ 13 44 14
4 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 3 12 8
5 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0
6 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 1 1 1
8 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 3 12 3
9 โรงเรียนวานิชวิทยา 10 19 11
10 โรงเรียนประสารวิทยา 0 0 0
11 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ 1 3 2
12 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 4 23 9
13 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 8 2
14 โรงเรียนพงษศิริวิทยา 14 25 19
15 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 14 14
16 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0
17 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 7 12 11
18 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
19 โรงเรียนมารีย์วิทยา 35 55 36
20 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 1 1
21 โรงเรียนเก้งเต็ก 10 28 12
22 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 3 4 3
24 โรงเรียนปลูกปัญญา 9 11 9
25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 3 3 3
26 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 1 1 1
27 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 3 3 3
29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 3 3 4
30 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว 5 0 0 0
31 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 2 2 2
32 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 4 13 7
33 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 8 26 11
34 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 0 0 0
35 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 1 1 1
36 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) 6 15 14
37 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา 2 2 4
38 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 0 0 0
39 โรงเรียนวัฒนวิทยา 0 0 0
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 1 1
41 โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยา 0 0 0
42 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 0 0 0
43 โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 0 0 0
44 โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 0 0 0
45 โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ 0 0 0
46 โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ 1 1 1
47 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
48 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 0 0 0
49 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 2 1
50 โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง 0 0 0
51 โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม 0 0 0
52 โรงเรียนอนุบาลอรุณสายมิตร 0 0 0
53 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 0 0 0
54 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 0 0 0
55 โรงเรียนอนุบาลดาวเรือง 0 0 0
56 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 1 2
57 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี 0 0 0
58 โรงเรียนอนุบาลแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0
59 โรงเรียนอนุบาลสมใจรัก 0 0 0
60 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0
61 โรงเรียนอนุบาลแสงไทย 0 0 0
62 โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ย์ 0 0 0
63 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ 0 0 0
64 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 0 0 0
65 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 0 0 0
66 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 0 0 0
67 โรงเรียนอนุบาลคิดส์ปัญจพัฒนา 0 0 0
68 โรงเรียนคูณวรวิชญ์ 0 0 0
69 โรงเรียนจรัสพงษ์วิทยา 0 0 0
70 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 0 0 0
71 โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ 0 0 0
72 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1 1 2
73 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 0 0 0
74 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 0 0 0
75 โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 2 1
76 โรงเรียนอนุบาลจินดา 0 0 0
77 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1 1 1
78 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 9 20 16
79 โรงเรียนสกุลศึกษา 0 0 0
80 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 0 0 0
81 โรงเรียนกีรติศึกษา 0 0 0
82 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
83 โรงเรียนสายสัมพันธ์ 0 0 0
84 โรงเรียนประชานุสรณ์ 0 0 0
85 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
86 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 0 0 0
87 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 0 0 0
88 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0
89 โรงเรียนปัญญาประทีป 0 0 0
90 โรงเรียนอนุบาลพิมาย 0 0 0
91 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 0 0 0
92 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 0 0 0
93 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0
94 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 0 0 0
95 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 1 3 2
96 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 0 0 0
97 โรงเรียนปิ่นนรินทร์วิทยา 0 0 0
98 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 3 0 0 0
99 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4 0 0 0
100 โรงเรียนอนุบาลพลอยชมพู 0 0 0
101 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 0 0 0
102 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 0 0 0
103 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 0 0 0
104 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 1 3 3
105 โรงเรียนภูริตา 0 0 0
106 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
107 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0
108 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0
109 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0
110 โรงเรียนอนุบาลกอบัว 0 0 0
111 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
112 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 0 0
113 โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน 0 0 0
114 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 3 4 3
115 โรงเรียนเตชะวิทย์ 1 1 1
  รวม 193 411 261