ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา จ.ขอนแก่น 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 88 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเจริญศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 87 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน จ.ขอนแก่น 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 83 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 83 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลสายสมร จ.ยโสธร 83 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 82 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 82 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 16
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 81 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนพันธวิทย์ จ.หนองบัวลำภู 80 ระดับเหรียญทอง 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION