ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 96.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 93.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน จ.ขอนแก่น 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 89.8 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 88.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 87.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 87.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 86.8 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 78.8 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 77.2 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 76.4 ระดับเหรียญเงิน 14

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION