ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 98.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 97.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา จ.นครราชสีมา 93.1 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 93.1 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 93 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 88.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 87 ระดับเหรียญทอง 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION