ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 93.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ จ.อุดรธานี 90.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 89.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 89.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 89.4 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 89.4 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 89.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 89.2 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 88 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 87.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 86.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 86.4 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 86.4 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 85 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 84.6 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 84.4 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอรุณจิตร จ.อุบลราชธานี 83.4 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 81.8 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 80.8 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 80.6 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 80.2 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี จ.มหาสารคาม 78.8 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 78.6 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 75.4 ระดับเหรียญเงิน 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION