ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 97.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนรักเรียนพิทยา จ.ขอนแก่น 97 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 96.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 96.67 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 95.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 95.33 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 94.67 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 93.33 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 93.33 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 92.67 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 92.67 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 91.67 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 91 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 90.67 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 90.33 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 89.67 ระดับเหรียญทอง 19
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 89.67 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 89.67 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 88.67 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 88 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ จ.ชัยภูมิ 87.67 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 85.67 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 85.67 ระดับเหรียญทอง 25
27 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 85.33 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 85 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 85 ระดับเหรียญทอง 28
30 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 83.33 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 83.33 ระดับเหรียญทอง 30
32 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION