ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 94.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 91.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 90.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 84.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอรุณจิตร จ.อุบลราชธานี 83 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 81.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 80.8 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 80.6 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 80.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 80.2 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 80.2 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 80 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 80 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 80 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 78.6 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 77 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 74.4 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 73.6 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 72.2 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 71.4 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 70.6 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 70.2 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 65.6 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 65.4 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 62 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 61.8 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 61.6 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) จ.นครราชสีมา 61.4 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม จ.ชัยภูมิ 61.4 ระดับเหรียญทองแดง 31
33 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 61 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 60.8 ระดับเหรียญทองแดง 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION