ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 94.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต จ.ศรีสะเกษ 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 92.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 92.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 91.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 91.2 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 91 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 91 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 90.7 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 90.3 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 90.3 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 90.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90.2 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 89.4 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 89.2 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 88.8 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87.6 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87.6 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 87.4 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 87.2 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 86.2 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 85.6 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 84.6 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ จ.อุดรธานี 84.4 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 84 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 27
29 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 83.2 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 82.2 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 81.8 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION