ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 97.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 93.75 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 90.25 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 89.75 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 89.5 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 89.5 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 89.25 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 88 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 88 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 87.25 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 86.75 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 86.25 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 84.75 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 84.25 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 84.25 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 84.25 ระดับเหรียญทอง 18
21 โรงเรียนชุมแพสองภาษา จ.ขอนแก่น 83.25 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 83 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 82.5 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 82.5 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 81.25 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 81 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.หนองคาย 81 ระดับเหรียญทอง 27
29 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 80.75 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 80 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 77.25 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 76.5 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 71.25 ระดับเหรียญเงิน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION