ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 92.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 90.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 87.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 84.75 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 80.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 79.25 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนเพ็ญบุรี จ.ขอนแก่น 79.25 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 79 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมารีย์รักษ์ จ.นครราชสีมา 76.75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง จ.ยโสธร 74.75 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 73 ระดับเหรียญเงิน 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION