ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 94.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 92.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 92 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 91.67 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 91.67 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 91.67 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 90.67 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 88 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 85.33 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 84.33 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 83.33 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 83.33 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 83 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 จ.นครราชสีมา 77.33 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 20
22 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 69.33 ระดับเหรียญเงิน 20
23 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 58.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 57.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION