ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 70 ระดับเหรียญเงิน 5
8 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 8
10 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 8
11 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
13 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION