ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 80 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย จ.หนองคาย 70 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 3
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 3
6 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
9 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ จ.ขอนแก่น 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
13 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
14 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
15 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
16 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
17 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
19 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
20 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
21 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
23 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
24 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
25 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
27 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION