ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 97.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 95.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 95.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 95.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 95 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 93.67 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา จ.นครราชสีมา 92.67 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 92.67 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 92.67 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 92.33 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 92.33 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 92 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น 92 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 91.67 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 91.33 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 91.33 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 90.67 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 90.67 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 90.67 ระดับเหรียญทอง 18
21 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 89.33 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 89 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 88.33 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 88 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 88 ระดับเหรียญทอง 25
27 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87.67 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 87.33 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 86.67 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 85.67 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 85.67 ระดับเหรียญทอง 30
32 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 85.67 ระดับเหรียญทอง 30
33 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 33
34 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 81.33 ระดับเหรียญทอง 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION