ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 96.7 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา 95.9 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 95.3 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 94.3 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 จ.นครราชสีมา 93.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 93.04 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 92.1 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี จ.นครพนม 91.44 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลปรีดี จ.กาฬสินธุ์ 91.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 90.76 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 90.3 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 90.06 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 89.6 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 88.64 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จ.ขอนแก่น 88.3 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลสิริพร จ.สกลนคร 87.58 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 87.4 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 86.94 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 85.82 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 85.64 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ จ.หนองคาย 84.46 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอรุณจิตร จ.อุบลราชธานี 84.22 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 85.2 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 84.22 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม จ.ชัยภูมิ 83.82 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 82.84 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 82.36 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 82.04 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 81.6 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง จ.สกลนคร 80.48 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 78.7 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 77.6 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา จ.หนองบัวลำภู 76.6 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 75.2 ระดับเหรียญเงิน 35
36 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 74.3 ระดับเหรียญเงิน 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION