ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 จ.นครราชสีมา 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 87 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 6
11 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 86 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 11
14 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จ.ขอนแก่น 84 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย จ.ขอนแก่น 84 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 82 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร จ.กาฬสินธุ์ 82 ระดับเหรียญทอง 17
20 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 80 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 80 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 79 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 79 ระดับเหรียญเงิน 22
24 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 76 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 75 ระดับเหรียญเงิน 26
28 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 75 ระดับเหรียญเงิน 26
29 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 69 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 69 ระดับเหรียญทองแดง 29
31 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 69 ระดับเหรียญทองแดง 29
32 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 67 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 65 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 64 ระดับเหรียญทองแดง 34
35 โรงเรียนเจริญศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 35
36 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION