ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 94 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 88 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 86 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 82 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 77 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 14
17 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 14
18 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 77 ระดับเหรียญเงิน 14
19 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 75 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 75 ระดับเหรียญเงิน 19
21 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 75 ระดับเหรียญเงิน 19
22 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 75 ระดับเหรียญเงิน 19
23 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 75 ระดับเหรียญเงิน 19
24 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 75 ระดับเหรียญเงิน 19
25 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 75 ระดับเหรียญเงิน 19
26 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 25
27 โรงเรียนบรรดิษฐ์ศึกษา จ.นครพนม 73 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 73 ระดับเหรียญเงิน 27

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION