ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จ.ขอนแก่น 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 79 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนรักเรียนพิทยา จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 77 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 76 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 74 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 73 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 73 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 72 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จ.บุรีรัมย์ 71 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 70 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 70 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 69 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 68 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 67 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 66 ระดับเหรียญทองแดง 23
25 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 65 ระดับเหรียญทองแดง 25
27 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 25
28 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี จ.มหาสารคาม 64 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 63 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 62 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 62 ระดับเหรียญทองแดง 30
32 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 61 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 60 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 33
35 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION