ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 93.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ จ.นครราชสีมา 90.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 89 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 88.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 87.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 87.4 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 86.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 86 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 84.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 83.8 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 83.4 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 83.2 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 83 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 82.8 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 82.8 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 82.8 ระดับเหรียญทอง 18
21 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 82.6 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 82.4 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 80.2 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 79.6 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 79.2 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 78.4 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 77.6 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 76.4 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 76 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 75.4 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ จ.หนองบัวลำภู 70 ระดับเหรียญเงิน 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION