ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 89 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 85 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 83.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 80.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 80.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 80.33 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 80.33 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 80 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 80 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77.33 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 75.67 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 75 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 74 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 72.67 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 70 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 70 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนวัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 17
20 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนพันธกิจวิทยา จ.อุดรธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 66.67 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 66.33 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 65.67 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 65.33 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 63.67 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 62.33 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 61.33 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 61 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 60 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 32
34 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION