ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 96.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 95.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 92.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนชุมแพวิทยา จ.ขอนแก่น 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา จ.นครราชสีมา 89.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลวันนา จ.บุรีรัมย์ 88.8 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 88 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 88 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 87.8 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 87.8 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 87.6 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 87.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87.4 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 87.4 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 87.4 ระดับเหรียญทอง 13
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87.2 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 87 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 86.6 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 86.2 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 86.2 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 86 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 84.8 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 84.2 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 84.2 ระดับเหรียญทอง 24
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 83.4 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 82.4 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 82.2 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 81.8 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล จ.หนองบัวลำภู 80.6 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 80.2 ระดับเหรียญทอง 32
33 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 68.8 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 60.6 ระดับเหรียญทองแดง 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION