ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 97.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 97.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 95.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 93.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 93.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 90.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 90.2 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 88.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 88.8 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 88.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 87.8 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี จ.ขอนแก่น 87.6 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 87.2 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 86.8 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 86.6 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 84.8 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง จ.สกลนคร 84.6 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 84.4 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 84 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 83.8 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 82 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 81 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 79 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 78.8 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 78.2 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 73.8 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 71 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 46.6 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 46.4 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION