ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 94.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 91.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 86.67 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 86.67 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 85.67 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 84.33 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 84.33 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 83.67 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 81.33 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 80.33 ระดับเหรียญทอง 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION