ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 97.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 92.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 92.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 92.33 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 90.67 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 89.67 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 88.33 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 87.33 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 86 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 86 ระดับเหรียญทอง 12
15 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 85.67 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 85.67 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 84.67 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 83.67 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 83.67 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 81.33 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 81.33 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 80.67 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 80.33 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 79.67 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 79 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 77 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 76.67 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 76.33 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 75.67 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 74.33 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร จ.ยโสธร 73.33 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 71.67 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 68 ระดับเหรียญทองแดง 34
35 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง จ.อุดรธานี 64.33 ระดับเหรียญทองแดง 35
36 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 59.67 36
37 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 45 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 37
38 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 37 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 38

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION