ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 95.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จ.นครราชสีมา 93.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 90.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพันธกิจวิทยา จ.อุดรธานี 90.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 82.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 78.67 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 74.33 ระดับเหรียญเงิน 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION