ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 70 ระดับเหรียญเงิน 5
8 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 70 ระดับเหรียญเงิน 5
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 5
10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 70 ระดับเหรียญเงิน 5
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 70 ระดับเหรียญเงิน 5
12 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 5
13 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 5
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
15 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
16 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
18 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
19 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
22 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
23 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
24 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
25 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
26 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
27 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
28 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
29 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
31 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
32 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
33 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
34 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION