ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 98.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 93.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 92.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 91.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 91 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 90.33 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 89.67 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 88.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 88.33 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 87 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 84.33 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 82.67 ระดับเหรียญทอง 14

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION