ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน จ.อุดรธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 87.67 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 85 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 84.67 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 84.33 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 84 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 83.67 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ จ.กาฬสินธุ์ 83 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 81.67 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา จ.ขอนแก่น 81.33 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 78 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 75.33 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 73.67 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 73.67 ระดับเหรียญเงิน 21
23 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 73 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 65.67 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 64.67 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 63 ระดับเหรียญทองแดง 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION