ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 98.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง จ.นครราชสีมา 97.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 96.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 95.83 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนช.วิทยา จ.ร้อยเอ็ด 95.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 94.83 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 94 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ 93.33 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 93.33 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 92.17 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 91.67 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 90.67 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 88.5 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 86 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 83 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 82.33 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 82 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 81 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 80.33 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 80.17 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 78.5 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 77.67 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 77.5 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 76 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ จ.เลย 74.67 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร จ.สกลนคร 74.67 ระดับเหรียญเงิน 26
28 โรงเรียนสุรัสวดี จ.ขอนแก่น 74.5 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 72.83 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 71.33 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 71.17 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 70.5 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 70.33 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล จ.หนองบัวลำภู 69.5 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 65.67 ระดับเหรียญทองแดง 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION