ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 96.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จ.ขอนแก่น 94.83 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 92.83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 89.83 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จ.เลย 89.17 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 88.83 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 87.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 86.67 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 86.17 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 84.5 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 83.33 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน จ.เลย 82.83 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 82.5 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 81.83 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 81.33 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม จ.อุดรธานี 81 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 81 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80.67 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนช.วิทยา จ.ร้อยเอ็ด 80.5 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 จ.นครราชสีมา 80.17 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 80.17 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร จ.บึงกาฬ 80 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 80 ระดับเหรียญทอง 24
26 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 79.33 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 79 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 78.5 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 78.17 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 78.17 ระดับเหรียญเงิน 29
31 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ จ.นครพนม 77.33 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ จ.ยโสธร 77 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 76 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 75.83 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 75.33 ระดับเหรียญเงิน 35
36 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 74.67 ระดับเหรียญเงิน 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION