ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 93.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 89.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 จ.นครราชสีมา 89.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 86 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 83.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 82.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 81 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 81 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู จ.นครราชสีมา 80.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 79.6 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 78.4 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 77.8 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา จ.เลย 77.2 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77.2 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนอนุบาลมีสุข จ.นครพนม 76.6 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 76.2 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ จ.เลย 75.8 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 75.2 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ จ.หนองคาย 74.8 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ จ.ยโสธร 73 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ จ.นครพนม 71.2 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 71 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 68.8 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 68.6 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 68 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 67.4 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 67 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 65.8 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน จ.หนองบัวลำภู 65.6 ระดับเหรียญทองแดง 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION