ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น จ.ขอนแก่น 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 93.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 92.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 90.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 90.6 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอาภาพัชร จ.อุดรธานี 90.6 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 90.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 89.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 89.2 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 89 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา จ.เลย 88.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 87.8 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 87.8 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 87.6 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 87.6 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 87.4 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน จ.เลย 87.2 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 86.6 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 86.4 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 86 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 86 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม จ.ชัยภูมิ 85.6 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 85.4 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 84.8 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 84 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 27
29 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 83.8 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา จ.นครราชสีมา 83.2 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนศรีเทพบาล จ.ชัยภูมิ 82.8 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 82.4 ระดับเหรียญทอง 32
33 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 78.8 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 77.6 ระดับเหรียญเงิน 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION