ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 69.5 ระดับเหรียญเงิน 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง 2
3 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 66 ระดับเหรียญทองแดง 3
4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 66 ระดับเหรียญทองแดง 3
5 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 64 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 62 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนอนุบาลสายสมร จ.ยโสธร 61.5 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ จ.กาฬสินธุ์ 61.5 ระดับเหรียญทองแดง 7
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 60.5 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 10
12 โรงเรียนปารวรรณศึกษา จ.สกลนคร 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 58.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 57.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 56.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 56.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
19 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 56.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
20 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 56.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
21 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 56.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
22 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
24 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
25 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
26 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
28 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนพันธวิทย์ จ.หนองบัวลำภู 53.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
32 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 50.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION