ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 87 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 84 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 82 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 79 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 74 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 72 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 72 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 72 ระดับเหรียญเงิน 11
14 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 11
15 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 71 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 69 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 66 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 66 ระดับเหรียญทองแดง 18
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 65 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 65 ระดับเหรียญทองแดง 20
22 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 63 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 62 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 62 ระดับเหรียญทองแดง 23
25 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 61 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนศิลานครวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 61 ระดับเหรียญทองแดง 25
27 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION