ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 87.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 85 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 84.83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84.83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 84.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 82.42 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 80.83 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 80.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 75.5 ระดับเหรียญเงิน 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION