ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 85.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 76.75 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 76 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 74.25 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 74.25 ระดับเหรียญเงิน 6
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 71 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 69.25 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 69 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 68.75 ระดับเหรียญทองแดง 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION