ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 95.25 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 93.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร จ.อุดรธานี 90.25 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85.75 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา จ.หนองคาย 83 ระดับเหรียญทอง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION