ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 86 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 84 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 82 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 80 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 76 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 73 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 69 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 68 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 66 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 64.33 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา จ.หนองคาย 63 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 62 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 61 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION